jogamonika.pl
 Dyplomowany nauczyciel jogi wg metody B.K.S Iyengara. Jogę praktykuję od grudnia 2002r.. Szkołę Jogi otworzyłam również w grudniu, ale w 2009r. Nie jest to moje jedyne zajęcie, ale sprawia mi dużo przyjemności. Jeśli chcesz zintegrować ciało, umysł i duszę zapraszam na zajęcia. Wiek, wyznanie, płeć nie mają tu znaczenia. Ważne czy chcesz odkryć siebie na nowo i.....

Zajęcia odbywają się bez podziału na grupy z zastosowaniem wariantów asan dla osób już ćwiczących. W przypadku regularnej praktyki możliwy jest podział na 2 grupy początkującą i ogólną w zależności od liczby uczestników.
Ćwiczenia
Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu,  po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem w tym saunie i masażu, po spożyciu alkoholu. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku  lub 2 po małym, z opróżnionym pęcherzem i jelitami. Przed zajęciami należy wyłączyć lub wyciszyć telefony komórkowe. W trakcie ćwiczeń nie należy pić i żuć gumy. Ćwiczymy boso na macie w wygodnym stroju, nie krępującym ruchu. Jeśli zaczynasz, dobrze jest widzieć własne kostki i kolana.
Każde zajęcia stanowią integralną całość, dlatego nie należy się spóźniać, wychodzić w trakcie zajęć lub przed ich zakończeniem oraz rozmawiać.
Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach z użyciem pomocy, jak: klocki, liny paski, krzesła aby nie doszło do kolizji  z pozostałymi uczestnikami oraz przy wykonywaniu asan o dużym zasięgu ruchu (stanie nagłowie, rękach, przedramionach). Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
Praktyka w czasie ciąży i menstruacji jest inna i należy o tym poinformować prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć, jak również zgłosić inne doledliwości zdrowotne. Podczas zajęć, w przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów ( pogorszenie samopoczucia,  nasilone bóle kręgosłupa, stawów i innych chorych miejsc, mdłości) należy przerwać wykonywanie ćwiczenia i zgłosić o tym prowadzącemu. Prowadzący wskazuje, których asan nie należy wykonywać i podaje ćwiczenia zastępcze. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń osoby prowadzącej.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw  nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez prowadzącego.  Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na własny koszt u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.
Ze względu na warunki techniczne Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń. Teren szatni jest zamykany na czas praktyki przez ostatnią osobę wychodzącą z szatni, a klucz przechowywany na sali ćwiczeń.
Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić przed zajęciami.
All rights reserved © 2009 Szkoła Jogi | Monika Skubiszewska Projekt i realizacja SafeNet
O mnie Zajęcia Miejsce Plan zajęć Karnety Warunki uczestnictwa Kontakt Linki Aktualności